In English

Evaluation of the effect of antimicrobial substances in cloudberries (Rubus chamaemorus L.) on food connected microorganisms

Julia Björck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 76 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek