In English

Cloudberry (Rubus chamaemorus) extracts for antimicrobial applications. Investigation of the antimicrobial efficiency on some food related microorganisms

Christina M S Stenqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 57 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek