In English

The effect of yeast propagation temperature on diacetyl reduction. An in-process study at Spendrups brewery

Lovisa Martin Marais
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163053

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek