In English

High level production of the Saccharomyces cerevisiae phytase in Pichia pastoris

Maria Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek