In English

Effect of infrared heating on cheese surface pasteurisation

Anna Peny
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 32 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek