In English

Labeling of berry products - what is required to get a health claim authorised?

Sofia Lindh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 107 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek