In English

Advantages and possibilities of high phytase yeast in bioethanol production

Bruno Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163046

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek