In English

Microwave heating of butter cream mixture. Investigation of process conditions, product quality and production efficiency

Sara Nordqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 75 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek