In English

Evaluation of novel tools to monitor the solidification process in chocolate

Linnea Nestius-Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163044

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek