In English

Superheated steam drying of feed products. Evaluation of product quality and process condensate utilisation

Mehmet Baris Atis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 70 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek