In English

Evaluation of using water holding ingredients to enhance sensorial quality and shelf-life of cookies

Diana Alanie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 37 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek