In English

Formula and process optimization of nachos baked with infrared heating

Lovisa Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 60 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek