In English

Viability of probiotics after spray drying by varying the drying and fermentation conditions

Pooja Shenoy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 48 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek