In English

Sensory evaluation of bread. Influence of bread preparation, frozen storage temperature and time, and fiber content

Ayse Alp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 75 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek