In English

Evaluation of chocolate microstructure

A method development using confocal laser microscopy and fluorescent dyes to study the microstructure of chocolate

Jesper Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 30 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek