In English

Produktionseffektivisering av arbetsmoment inom byggsektorn En tidsstudie för standardisering av arbetssätt

DENNIS JOHANSSON ; ERIK JOHANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2012-118, 2012. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-118, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Effektivisering, prefabricering, slöseri, samverkan, Lean



Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek