In English

Framtagning av arbetsmiljökarta för Skanska Sveriges byggarbetsplatser

RIKARD ANDERSSON ; EMIL NERSTEDT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-98, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Arbetsmiljö, Platsledning, Säkerhet, Olyckor, Beteende