In English

Fruit based fillings in chocolate pralins: studies on texture and chocolate filling interactions

Björn Forsgran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 46 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek