In English

Exploratory study of gene expression in small intestine from genes associated with celiac disease

Lisa Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 23 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163025

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek