In English

Impact of sourdough on in vitro starch hydrolysis in wheat tortilla bread

Elin Hidebring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 27 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek