In English

Evaluation of alternative analysis methods for Salmonella, yeast and mold for use in food business compared to reference methods

DANIEL KARLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 34 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163015

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek