In English

Kostnadsoptimering genom skiftarbete

Ellen Jacobsson ; Victor Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-72, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Platsomkostnad, skift-arbete, byggprojekt och kostnadsoptimeringPublikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 163013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek