In English

BIM i produktionen vid väg- och anläggningsprojekt

Linda Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-93, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: produktivitet, BIM, implementering, samarbetePublikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek