In English

Upgrading of an old steel bridge using FRP composite deck, A feasibility study

Karl Engdahl ; Kresnadya Desha Rousstia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:116, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fibre reinforced polymer, FRP bridge deck, finite element model, fatigue, composite actionPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek