In English

Arbetsberedningar Utvärdering och åtgärder för ökad spridning av yrkeserfarenheter

Daniel Karlsson ; Linda Nero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-57, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: arbetsberedning, arbetssätt, spridning, yrkeserfarenheter, kommunikation, Lean Production, byggbranschen, SkanskaPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163001

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek