In English

Utformning av förfrågningsunderlag vid totalentreprenader

Julia Dylin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-53, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Totalentreprenad, förfrågningsunderlag, offentlig upphandlingPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162998

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek