In English

Produktionskostnader för flerbostadshus En jämförelse mellan JMs projekt i Region Väst och Region Öst

Linn Jönsson ; KATRINE NYBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-119, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Produktionskostnad, underentreprenör, flerbostadshus, detaljplan, prisskillnadPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162991

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek