In English

Collapse Assessment of Partial Restraint Composite Connection Moment Frames

Amir Bozorgmehr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:89, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: finite element, PR-CC moment frames, pushover analysis, system performance factors, time history dynamic analysisPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek