In English

Visuell planering En studie hos SEFA Byggnads AB

CUNEYT ALKAN ; SIMON KARLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-109, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Visuell planering, förbättringsverktyg, implementering och LeanPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek