In English

Skiftarbetets potential i byggbranschen

KENNY ZETTERBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-12, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Skiftarbete, tvåskift, produktion, byggtid, tidplan, kostnadsbesparing, kapitaleffektivitet, maskinkostnader, varaktighetPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek