In English

Effektivisering av Byggprocess för PEAB AB Skövde – Med Fokus pa Fönsterprocessen.

Rickard Ek ; Hugo Fehrlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-55, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek