In English

Standardisering av förtillverkade betongväggar

Simon Bjuhr ; Peter Blomsterberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-59, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162981

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek