In English

Konstruktion av anordning för att undersöka förslitning av syrebärarpartiklar för kemcyklisk förbränning

Adrian Gunnarsson ; Patrik Gyllén ; Johan Larsson ; Simon Lindqvist ; Joakim Hedström ; Ramyar Baba

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.