In English

Microbiological Risk Analysis of Kungälv Drinking Water Treatment Plant

Florence Atubo ; Mina Mafinejadasl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:142, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pathogen concentration, QMRA, Adenovirus, Climate change, Drinking Water Treatment Plant, Kungälv, Göta älv, Risk of infection, Risk analysisPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 162972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek