In English

Jämförelse mellan traditionell mängdavtagning, mängdavtagning med BIM och det verkliga utfallet på arbetsplatsen

AYDA MOAYEDZADEH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-104, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Mängdavtagning BIM, traditionell mängdavtagning, materialförbrukningPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 162971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek