In English

Assessment of flood mitigation measures - Further development of a proactive methodology applied in a suburban area in Gothenburg

Jonatan Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:139, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Urban flooding, surface water management, MIKE URBAN, 1D-2D simulation, flood mitigation measures, cost-benefit analysisPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek