In English

Informationsöverföring mellan kalkylavdelning och produktion i byggprocessen En studie utförd på AF Bygg Göteborg AB

Johanna Adamsson ; Magdalena Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-58, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: informationsöverföring, kalkylöverlämnande, erfarenhet, kommunikationPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek