In English

Produktivitet inom grundläggning Utförd med avseende på pålning, borrning och KC-pålning

Marcus Rosengren ; Andreas Strömsmoen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-82, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Produktivitet, Grundläggning, Nyttjandegrad, StörningarPublikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162968

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek