In English

Strategic Product Planning – The Enlightenment An explorative mapping of formal processes within Nordic-based industrial companies

Kristoffer Claesson ; Daniel Lovenbäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 93 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:075, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek