In English

A bubble curtain model applied in chlorate electrolysis

Yannick De Strycker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek