In English

Concrete Bridge Design with FEM, A comparative analysis between 3D shell and 2D frame models

Adnan Jukic ; Kristoffer Ekfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:15, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete, Bridge design, FEM, finite element method, 3D shell analysis, 2D frame analysis, thermal actions, Nastran, Strip step 2Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek