In English

Structural Form Optimisation, Methods of numerical optimisation and applications on civil engineering structures

Johannes Lundgren ; Christoffer Palmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:97, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: structural optimisation, topology optimisation, shape optimisation, size optimisation, SIMP, ESO, HyperWorks, Optistruct, MatlabPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162939

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek