In English

Structural Analysis of a Typical Trough Bridge Using FEM

Klas Lundin ; Andreas Magnander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:106, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FEM, trough bridge, torsion, torsional moment, boundary conditions, influence lines, beam elements, shell elementsPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162937

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek