In English

Three-dimensional strut-and-tie modelling of wind power plant foundations

Nicklas Landén ; Jacob Lilljegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:49, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: wind power plant foundation, gravity foundations, 3D, three-dimensional strut-and-tie model, fatigue, equivalent load, concretePublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek