In English

Vibrations in timber bridges due to pedestrian induced forces, A case study of Älvsbackabron

Hanna Jansson ; Isak Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:96, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Älvsbackabron, footbridge, timber bridge, pedestrian induced vibrations, acceleration measurements, damping factor, BRO 2004, Eurocode, ISO 10137Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162935

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek