In English

Improving sustainability of agriculture supplies distribution - A case study of Foria AB

Adrian Ruiz de la Llata ; Oskar Kjellberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:065, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek