In English

Uppfyller BIM förväntningarna som arbetsmetod för broprojekt?

Adam Fischer ; Evan Pleil
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:115, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Arbetsmetod, Behov, BIM, Effektivitet, Information, Infrastruktur, Produktion, ProjekteringPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek