In English

INTEGRATION // CULT-I-VATION - To blur the barriers in society and the urban landscape // A social sustainable strategy for Bern

Gottfrid Ehlers ; Jenny Öryd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek