In English

Bangårdsviaduktens inverkan på Göteborg En studie av trafiklösningarnas påverkan på stadskärnan

Frida Palm ; Jenny Isaksson ; Felicia Hellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-76, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Bangårdsviadukten, Stadsplanering, Trafiklösningar, Göteborg, Exploatering, Blandstad.Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek