In English

Inställningen till partnering En jämförelse mellan byggmarknaderna i Stockholm och Göteborg

Roberth Huss ; Peter Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-67, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Partnering, trust, common goals, construction market, Gothenburg, StockholmPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 162929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek